Vad är kinesiologi?

Hejsan svejsan!

Vet ni vad kinesiologi innebär? Jag har fått lära mig att det innebär läran om kroppens rörelser, vilket inte låter helt tokig. Men vad använder man egentligen kinesiologi för? Jag har sett en hel del studior i Borås som erbjuder massage och kinesiologi och jag blev lite nyfiken på det sistnämnda begreppet så jag kollade upp lite vad det kan vara bra för. Redan under tidigt 1800-talet så praktiserades den här typen av behandling och som jag tidigare nämnde så handlar det om kroppens rörelser. Syftet är att behålla eller öka rörligheten och funktionen i kroppen, jag har aldrig tagit del av denna metoden så huruvida det fungerar kan jag inte svara på. Jag kan tänka mig att det är en bra behandling vid muskelskador som leder till nedsatt rörlighet, men som sagt så vet jag inte riktigt. En sak som är säkert är att det verkar vara en populär behandling med tanke på att det är många i Borås som erbjuder det. Jag hade definitivt kunnat tänka mig att prova det om jag hade drabbats av någon muskelskada eller bara allmänt fått försämrad rörlighet. Det lär inte skada kroppen och förhoppningsvis kan det ge ett positivt resultat. Hur man praktiserar kinesiologi vågar jag inte svara på, det finns antagligen flera olika tillvägagångssätt och allt beror nog på mottagarens behov. Jag har under min aktiva tid som fotbollsspelare i Borås blivit hyfsat bekant med kinesiologitejp, det är ett vanligt hjälpmedel inom sporten som jag använt vid flertalet tillfällen både runt knät och på vaderna. Exakt vad tejpen gör är för mig oklart, men vår sjukgymnast har alltid rekommenderat den om vi haft några besvär eller liknande. Avslutningsvis funderar jag på om man kanske ska ta en behandling i förebyggande syfte för att kunna behålla sin nuvarande rörlighet i kroppen.